Statistics

Members : 1
Content : 6
Web Links : 6
Content View Hits : 3169
Descriere

Dezvoltarea de cariere în învăţământ prin formarea resurselor umane (CIFRU) este un proiect iniţiat de Universitatea Politehnica din Bucureşti, în colaborare cu Centrul de Training European, Colegiul Tehnic Media şi parteneri trans-naţionali din Grecia şi Olanda, constituind o alternativă educaţională inovatoare, care să permită profesorilor să creeze, să personalizeze şi să aplice module noi de învăţare şi testare, în care accentul să fie pus pe partea aplicativă (fenomene, exemplificări, utilizări practice).

Proiectul cuprinde activităţi şi metodologii inovatoare şi promovează folosirea de canale de comunicaţie care captează activ atenţia utilizatorului, printr-o secvenţialitate bine ponderată (animaţie, text, culoare, sunet) şi prin echipamente IT capabile să susţină eficient discursul didactic.

Acest proiect este finanţat din Fonduri Structurale Europene şi este coordonat de către Organismul Intermediar POS-DRU.