Statistics

Members : 1
Content : 6
Web Links : 6
Content View Hits : 3171
Parteneri

Prin această manifestare în domeniul educaţional se doreşte o deschidere a unor noi perspective în domeniul creşterii gradului de interes şi conştientizare de către personalul didactic, prin dobândirea unor tehnici moderne de predare-învăţare. Proiectul îşi dovedeşte valoarea adăugată prin oferirea unui număr de 240 de ore de pregătire dedicate cadrelor didactice, contribuind la creşterea numărului de participanţi la formare profesională.

Proiectul are ca obiectiv general crearea unui sistem complex de analiză, informare, formare, promovare şi sprijin în vederea formării profesionale a personalului didactic. Printre obiectivele specifice ale acestui proiect sunt de menţionat: creşterea gradului de interes a personalului didactic pentru folosirea tehnologiilor IT, crearea unui program de perfecţionare a personalului didactic, cu accent pe asigurarea educaţiei de calitate şi competenţe cheie, dezvoltarea de parteneriate transnaţionale, pentru acces mai uşor la informaţie şi inovaţie, sprijinirea înfiinţării unui centru care să ofere servicii de trening specializat, ca interfaţă între universităţi, şcoli şi companii.

Beneficiarii acestui program de instruire în domeniul tehnologiilor TIC vor fi cadre didactice din învăţământul preuniversitar, într-un număr de 80, 40 de profesori în primul an de derulare a proiectului, respectiv 40 în al doilea an.
Cursul va fi structurat pe două module, după cum urmează:
- Modulul 1 - Curs axat pe folosirea practică de aplicaţii software şi echipamente hardware, capabile să susţină eficient discursul didactic, inclusiv facilităţi de comunicare pe Internet.
- Modulul 2 - Curs cu scop de creştere a gradului de cunoaştere a software-ului educaţional existent şi de extindere, adaptare şi personalizare a acestuia, în funcţie de nevoile specifice.

În concluzie, proiectul CIFRU, care se desfăşoară în perioada martie 2009-februarie 2011, aplică o strategie bottom-up pentru creşterea calităţii procesului  de predare-învăţare, încadrându-se în strategia pe termen scurt şi mediu în România pentru FPC 2005-2010.