Statistics

Members : 1
Content : 6
Web Links : 6
Content View Hits : 3168
"Pedagogie prin alta tehnologie"

Obiectivele proiectului CIFRU au fost definite in conformitate cu obiectivele generale si prioritatile POS DRU 2007-2013 si ale AP 1, DMI 1.3.

Obiectivul general al proiectului CIFRU este crearea unui sistem complex de analiza, informare, formare, promovare si sprijin in vederea formarii profesionale a personalului didactic din invatamantul secundar inferior, secundar superior, profesional si tehnic, (ISCED 2-4), de care va beneficia un numar de 80 de persoane din regiunea Bucuresti-Ilfov.

În contextul educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului strategic Lisabona prin îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă europene.